Zapraszamy
do kontaktu

Kontakt

Siedziba firmy

ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polska

Adres korespondencyjny

ul. Górnicza 107
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

Kapitał zakładowy: 16.581.000 PLN
KRS: 0000397608
VIII Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
REGON: 072802083
NIP: 547-19-60-127

Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski S.A.

KRS: 0000397608

REGON: 072802083

NIP: 547-19-60-127

Wdrożony i utrzymywany System Zapewniania Jakości Produkcji i Projektowania według wymagań przepisów PART 21 podczęść G i J zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Siedziba firmy

ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polska

Adres korespondencyjny

ul. Górnicza 107
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

Biuro konstrukcyjno-technologiczne

ul. Górnicza 107
43-502 Czechowice Dziedzice

Zakład produkcyjny

Hangar nr 2
Teren Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów

PREZES

Grzegorz Mysłowski

e-mail: g.myslowski@marbet.com.pl

tel. +48 600 063 636

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości (POA/DOA)

Jakub Wałach

e-mail: office@marganski.pl

tel. ---

Sekretariat

e-mail: office@marganski.pl

tel. +48 32 784 15 00

Dział produkcji (organizacja produkująca - POA)

Odpowiedzialny Zarządzający

Mariusz Wolak

e-mail: m.wolak@marganski.pl

tel. +48 608 334 297

Dyrektor ds. Produkcji i Kooperacji

Marcin Świerczek

e-mail: m.swierczek@marganski.pl

tel. +48 600 063 655

Kierownik Produkcji

Krzysztof Kliś

e-mail: k.klis@marganski.pl

tel. +48 698 631 084

Kierownik Kontroli Jakości

Marcin Kowalczyk

e-mail: m.kowalczyk@marganski.pl

tel. ---

Dział rozwoju (organizacja projektująca - DOA)

Kierujący Organizacją Projektującą

Marcin Świerczek

e-mail: m.swierczek@marganski.pl

tel. +48 600 063 655

Dyrektor ds. Rozwoju / Główny Konstruktor

Mariusz Wolak

e-mail: m.wolak@marganski.pl

tel. +48 608 334 297

Główny Technolog

---

e-mail: office@marganski.pl

tel. ---

Kierownik Planowania i Logistyki

Jacek Dolina

e-mail: j.dolina@marganski.pl

tel. +48 608 228 036

Kierownik Biura Zdatności do Lotu

Tadeusz Zboś

e-mail: t.zbos@marganski.pl

tel. +48 602 554 824

Inżynier Prób w Locie

---

e-mail: office@marganski.pl

tel. ---

Wyślij nam wiadomość