Historia

1986

Historia Zakładów Lotniczych
Margański & Mysłowski sięga roku 1986

kiedy to mgr inż. Edward Margański założył w Bielsku-Białej „Zakład Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego”. Początkowo firma zajmowała się przeglądami i naprawami szybowców drewnianych.

1990

W 1990 roku działalność przedsiębiorstwa rozszerzyła
się o projektowanie konstrukcji szybowców.

W ciągu zaledwie 26 miesięcy zaprojektowano, zbudowano prototypy, dokonano oblotu, uzyskano Certyfikat Typu oraz wprowadzono do produkcji szybowiec S-1 Swift.

1994

Sukcesy szybowca SWIFT pozwoliły na pozyskanie zamówienia
od firmy MDM Ltd. na projekt akrobacyjnego szybowca dwumiejscowego

co doprowadziło do rozpoczęcia prac nad szybowcem MDM-1 Fox.
27 lipca 1994 roku nowy szybowiec otrzymał Certyfikat Typu.

1999

W 1999 roku opierając się na dotychczasowym doświadczeniu oraz zrealizowanych wcześniej pracach wstępnych

rozpoczęto prace nad prototypem odrzutowego samolotu szkolno-treningowego
– Iskra II z silnikiem o ciągu 1300-1500 kg . Samolot z nową nazwą „Bielik ” został oblatany w 2003 roku.

Równolegle do produkcji lotniczej, przedsiębiorstwo uczestniczyło w projektach dotyczących innych obszarów produkcyjnych, jakimi było wytwarzanie łopaty wirnika (średnica 44 m) siłowni wiatrowej
z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym o mocy 1000 kW.

2001

W 2001 roku rozpoczęto także prace nad nową konstrukcja lotniczą

dyspozycyjnym samolotem EM-11 „Orka”, którego oblot nastąpił w 2003 roku
Po budowie kolejnych dwóch prototypów, dwóch egzemplarzy przed seryjnych, przeprowadzeniu szeregu prób naziemnych oraz prób w locie i skompletowaniu dokumentacji dowodowej, 8 kwietnia 2011 roku samolot EM-11C Orka uzyskał Certyfikat Typu.

2005

Uzyskanie dla szybowca SWIFT-1 Certyfikatu Typu

wydanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – Certyfikat nr EASA.A.038

Certyfikat typu szybowiec SWIFT

2005

Uzyskanie dla szybowca MDM-1 Fox Certyfikatu Typu wydanego

przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – Certyfikat nr EASA.A.039

Certyfikat typu szybowiec FOX

2006

26 kwietnia 2006r. na Gali rozstrzygnięcia XIV edycji
ogólnopolskiego konkursu Dobry Wzór 2006

na najlepiej zaprojektowane produkty na polskim rynku, rozdano 6 nagród głównych
w trzech kategoriach konkursowych i dwie nagrody specjalne

Dobry Wzór, to znak przyznawany co roku przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego wyrobom, które odznaczają się wysokim poziomem wzornictwa. Konkurs organizowany jest od 1993 roku.

W każdej edycji spośród wszystkich produktów nagrodzonych znakiem Dobry Wzór wyłaniana jest nagroda Ministra Gospodarki – Wzór Roku.

Samolot EM-11C Orka otrzymał dwie nagrody:
Wzór Roku 2006 – nagrodę specjalną ministra gospodarki dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę

Dobry Wzór 2006 – za szczególne walory wzornicze – w kategorii Sfera Pracy

Certyfikat Dobry Wzór

2006

Zatwierdzenie Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski SA jako Organizację Produkująca zgodnie

z przepisami PART 21 podczęść G, wg Rozporządzenia (WE) 1702/2003.

Upoważnienie do produkcji szybowca MDM-1 Fox, samolotu EM-11C Orka oraz części i akcesoriów do szybowca MDM-1 Fox, Swift S-1 oraz samolotu EM-11C Orka.
Zatwierdzenie nr PL.21G.0012

Zatwierdzenie POA - ZL M&M

2010

W roku 2010 wznowiono
produkcję szybowca

akrobacyjnego MDM-1 Fox.

2011

Początkiem października 2011r. Zakłady Lotnicze przekształcone zostały w spółkę akcyjną

przyjmując pełną nazwę Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski S.A.

Korzyści

2011

Zatwierdzenie Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski SA jako Organizację Projektująca zgodnie z przepisami PART 21 podczęść J, wg Rozporządzenia (WE) 1702/2003.

Zatwierdzenie nr EASA.21J.117.

Certyfikat DOA ZL M&M

2011

Uzyskanie dla samolotu EM-11C Orka

Certyfikatu Typu wydanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – Certyfikat nr EASA.A.115

Certyfikat typu ORKA

2016

Uzyskanie dla szybowca MDM-1 Certyfikatu

Typu wydanego przez Amerykańska Agencję
Bezpieczeństwa Lotniczego – Certyfikat nr FAA G00069CE.

FAA certyfikat

2019

Szybowiec MDM-1 Fox nagrodzony

Wyrób naszej firmy – szybowiec MDM-1 Fox – otrzymał Znak Jakości oraz Nadzwyczajne Wyróżnienie w kategorii „Najlepsza Marka” w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”.