Powrót

Program ESPOSA – Wydajne systemy i napęd dla małych samolotów

08.06.2015

Program ESPOSA – Wydajne systemy i napęd dla małych samolotów
Łukasz Kielar

autor: Łukasz Kielar

Samolot EM-11C Orka biorący udział w programie ESPOSA – pierwszy lot z nowymi silnikami

Celem projektu ESPOSA było opracowanie nowych technologii dla małych silników turbinowych do 1000 kW dla potrzeb Lokalnego Transportu Lotniczego (SAT – Small Air Transport), jak również do zastosowań w Lotnictwie Ogólnego Przeznaczenia (GA – General Aviation), czy w bezpilotowych aparatach latających (UAS – Unmanned Aerial Systems). Projekt zajmował się układami napędowymi, które pozwolą na zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa i zredukowanie nakładu pracy pilota.

Projekt ESPOSA zajmował się silnikami turbinowymi o mocy:

  • 160-250 KW;
  • 300-550 KW.

Zespół napędowy 160-250 KW został sprawdzony na demonstratorach – platformach badawczych:

  • Samolot I-31T z zespołem napędowym ciągnącym (1 silnik) – opracowany przez Instytut Lotnictwa;
  • Samolot Orka z zespołem napędowym pchającym (2 silniki) – opracowany przez wytwórnię Margański & Mysłowski;
  • Śmigłowiec HE-1 z zespołem napędowym śmigłowcowym (1 silnik) – opracowany przez Winner Helico.

Konsorcjum obejmowało zarówno uczestników z państw zachodnich, jak i z nowych państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, oraz z krajów takich jak: Rosja, Ukraina i Turcja. W projekcie brało udział 39 uczestników z 15 krajów.

Budżet: 37,8 mln EUR

Projekt zrealizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie ESPOSA: www.esposa-project.eu

Esposa