Szybowiec S-1 Swift

Wsparcie techniczne

Dyrektywy zdatności
Dyrektywa 1 EASA Nr 2005-0016 rev.1
Standardowa metoda spełnienia
Alternatywna metoda spełnienia
Dyrektywa 2 EASA Nr 2010-0094-E
Standardowa metoda spełnienia
Alternatywna metoda spełnienia
Biuletyny
BIULETYN 1 NR BE 101_92
BIULETYN 2 NR BE 102_93
BIULETYN 3 NR BE 103_93
BIULETYN 4 NR BE 104_93
BIULETYN 5 NR BE 105_93
BIULETYN 6 NR BE 106_94
BIULETYN 7 NR BE 107_94
BIULETYN 8 NR BE 108_94
BIULETYN 9 NR BE 109_94
BIULETYN 10 NR BE 110_95
BIULETYN 11 NR BE 111_97 i program 500h
BIULETYN 12 NR BO 112_2005 + Zalacznik 1
BIULETYN 13 NR BO-113-2010 SWIFT S-1 pl
BIULETYN 14 NR BO-114-2011 SWIFT S-1 pl
BIULETYN 15 NR BO-115-2022 SWIFT S-1_pl + Zalacznik 1
Certyfikat typu i arkusz danych do certyfikatu typu
EASA
Arkusz danych do certyfikatu typu